Sao Bắc Đẩu thông báo mời Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu kính mời
Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2011

 

1. Thời gian:  8h30 - 12h00, Thứ bảy, ngày 23/04/2010 
                    
2. Địa điểm chính:  Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM (trụ sở chính Công ty)

                                   Dành cho các cổ đông tại Tp. HCM

    Địa điểm phụ:     Lầu 4, Lakeview Building, D10, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội)

                                   Qua Video Conferencing.

                                   Dành cho các cổ đông tại Hà Nội.

3. Nội dung:  
-  Báo cáo của HĐQT, BKS và TGĐ về hoạt động SXKD năm 2010;
-  Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010, Báo cáo thường niên năm 2010 và phương án  chia cổ tức năm 2010;
-  Báo cáo Kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu chính và ngân sách hoạt động của công ty năm 2011;
-  Báo cáo của HĐQT và BKS về kế hoạch và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2011;   
-  Thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2011
-  Các vấn đề khác.

4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 31/03/2011

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:  Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty  và gửi trực tiếp cho CĐ khi CĐ đến tham dự đại hội theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ-2008 của ĐHCĐ năm 2008.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (tải tại đây) về phòng HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu: Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM hoặc fax về số 08.37700969 trước ngày 15/04/2011.

- Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và  kính mời!

 

                                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRI
                                                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                                                         (đã ký)

                                                                                                                Nguyễn Đức Quang

 

Tải các tài liệu của Đại hội Cổ đông 2011 tại đây

Các tin khác

Trụ sở chính - TP. HCM

Lô U.14B-16A, Đường số 22, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

(84-28) 3770 0968
(84-28) 3770 0969

Chi nhánh hà nội

Tầng 3 CT1AB, Khu đô thị VOV Mễ Trì, Phường Mễ Trì , Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
(84-24) 3772 2989
(84-24) 3772 3000

Chi nhánh đà nẵng

Phòng E – tầng 11, Đà Nẵng Software Park, 2 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
(84-236) 3812 175
(84-236) 3812 175


Quản lý

VP Đại diện ĐỒNG NAI

Số 27/14B Cách mạng Tháng Tám, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

 

Liên kết với chúng tôi