Giải pháp IoT

EasyLink Platform

EasyLink Platform

Giải pháp EasyLink Platform cung cấp một nền tảng IoT mạnh mẽ và mềm dẻo, hỗ trợ cho việc phát triển các ứng dụng IoT nhanh chóng và thuận tiện
Smart-Room Monitoring

Smart-Room Monitoring

Giải pháp giám sát phòng thông minh sử dụng công nghệ Zigbee và được xây dựng trên nền tảng EasyLink Platform, đảm bảo các tính năng cần thiết cho việc giám sát một đơn vị phòng.
Giải pháp quản lý sản xuất thông minh

Giải pháp quản lý sản xuất thông minh

Giải pháp toàn diện quản lý sản xuất thông minh bao gồm quản lý kho, nhà xưởng; quản lý dây chuyền và hệ thống giám sát qua video
Hệ thống giám sát nhà trạm BTS

Hệ thống giám sát nhà trạm BTS

Hệ thống giám sát nhà trạm BTS cho phép giảm sát và cảnh báo theo thời gian thực, phần mềm quản lý tập trung. Hệ thống cho phép quản lý tới hàng nghìn trạm được phân tán tại nhiều địa điểm khác nhau.
Hệ thống quản lý giám sát Data Center

Hệ thống quản lý giám sát Data Center

Hệ thống giám sát tập trung quản lý tất cả các thiết bị trong datacenter và cảnh báo cho người vận hành nếu có bất thường xảy ra. Đối với Data center thì việc giám sát hoạt động và tình trạng thiết bị đòi hỏi phải tức thời, liên tục ngay khi không có mặt của nhân viên vận hành.Ngoài ra hệ thống giám sát tập trung phải có khả năng cảnh báo sớm trước khi thiết bị xảy ra sự cố hoặc báo ngay khi có sự cố để người vận hành có phương án xử lý kịp thời.