Thành phố thông minh - Smart city

Đô thị ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông kết nối các cảm biến, mạng không dây tốc độ cao, xử lý dữ liệu lớn để nâng cao chất lượng cuộc sống nơi đô thị, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố, giảm tiêu thụ năng lượng, quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
 Giao thông thông minh

Xây dựng trung tâm điều hành giám sát giao thông qua camera. Hệ thống bãi đỗ xe thông minh. Hệ thống quản lý biển báo, đèn tín hiệu giao thông...

 
     Môi trường thông minh

Quản lý, xử lý và theo dõi chất lượng môi trường không khí, nước, chất thải, tiếng ồn các khu vực của TP. Quản lý và xử lý rác thải công nghiệp, nước thải, gia đình và y tế...

  Chính quyền thông minh

Tư vấn và xây dựng mô hình chính quyền điện tử: Dịch vụ công trực tuyến, an sinh xã hội, kênh thông tin đối thoại chính sách với người dân,...

    An ninh thông minh

Quản lý, xử lý và theo dõi chất lượng môi trường không khí, nước, chất thải, tiếng ồn các khu vực của TP. Quản lý và xử lý rác thải công nghiệp, nước thải, gia đình và y tế...

 Big Data - Dữ liệu thành phố

Quản lý, xử lý và theo dõi chất lượng môi trường không khí, nước, chất thải, tiếng ồn các khu vực của TP. Quản lý và xử lý rác thải công nghiệp, nước thải, gia đình và y tế...

    Nông nghiệp thông minh

Quản lý giám sát nguồn gốc nhãn mác nông sản, thực phẩm sạch. Xây dựng các cơ sở dữ liệu, sàn giao dịch nông sản,...Sản phẩm - Giải pháp khác