Giải pháp quản lý môi trường thông minh – Smart Environment

Các vấn đề về môi trường đang được quan tâm ngày càng sâu sắc với thực tế phát triển công nghiệp và dân số bùng nổ như ngày nay. Ở hầu hết các nước trên thế giới, việc bảo vệ và cải tạo môi trường đang là ưu tiên hàng đầu.

Giải pháp quản lý môi trường của Sao Bắc Đẩu đề xuất rất linh hoạt: có thể triển khai cố định ở một khu vực xác định (khu dân cư, khu công nghiệp…) hoặc là giải pháp cơ động có thể di dời từ vị trí này sang vị trí khác, phục vu mục đích đo đạt ở khu vực yêu cầu. Hệ thống có khả năng thu thập thông tin các tham số về môi trường khác nhau như nhiệt độ, độ ẩm, lượng CO2, CO, NO2, O3, SO2, và chỉ số đo lường mức độ ô nhiễm không khí,…

Dữ liệu được thu thập từ các hệ thống cảm biến được truyền đến trung tâm xử lý dữ liệu để lưu trữ và phân tích. Các dữ liệu này sẽ được chuyển thể sang dạng bản / biểu đồ giúp hỗ trợ người quản lý ra quyết định dễ dàng và nhanh chóng. Các giải pháp quản lý môi trường gồm:

  • Giải pháp quan trắc khí thải
  • Giải pháp quan trắc khí tượng
  • Giải pháp quan trắc chất lượng nước mặt tự động 
  • Giải pháp quan trắc chất lượng nước ngầm tự động
  • Giải pháp cảnh báo và giám sát cháy rừng
  • Giải pháp cảnh báo và giám sát sạt lỡ đất
  • Giải pháp quản lý ô nhiễm tiếng ồn 

 Sản phẩm - Giải pháp khác