Hệ thống giám sát nhà trạm BTS 


Cảnh báo :

 • Khi nhiệt độ ,độ ẩm ngoài ngưỡng
 • Khi phát hiện khói ,cháy
 • Khi phát hiện ngập lụt
 • Khi có sự cố mất điện ,có điện
 • Khi có người lạ đột nhập 

Phương thức cảnh báo :

 • Cảnh báo ngay lập tức qua chuông ,còi
 • Cảnh báo qua email
 • Cảnh báo về phần mềm quản lý tập trung qua giao thức TCP
 • Cảnh báo qua tin nhắn SMS (5 SĐT)

Phương thức điều khiển :

 • Điều khiển điều hòa luân phiên và tự động
 • Điều khiển máy hút ẩm khi độ ẩm cao.
 • Điều khiển quạt gió khi chạy nguồn dự phòng
 • Điều khiển máy phát khi mất điện lưới
 • Điều khiển chiếu sáng khi có báo động hoặc điều khiển từ xa.
 • Điều khiển bằng tin nhắn, hoặc từ phần mềm trung tâm

Lưu trữ dữ liệu :

 • Lưu trữ trên thiết bị theo tháng
 • Ghi dữ liệu liên tục vào cơ sở dữ liệu
 • Ghi lại dữ liệu các lần xảy ra cảnh báo
 • Vẽ biểu đồ dữ liệu đo ở bất kỳ thời điểm nào cần xem.
 • Xuất dữ liệu dưới dạng file excel theo ngày

Sản phẩm - Giải pháp khác