1. Mục đích

   Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu và các công ty con (gọi chung là “SBD”) cam kết tiến hành kinh doanh một cách công bằng, chính trực, minh bạch, luôn tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành. SBD phát triển Quy tắc ứng xử của Bên thứ ba này để giải thích Quy tắc ứng xử, đạo đức kinh doanh cũng như Chính sách chống tham nhũng, hối lộ được công bố bởi SBD.

   Bên thứ ba được hiểu là bất cứ tổ chức (bao gồm quản lý, người lao động, nhà thầu phụ, người có liên quan đến tổ chức), cá nhân, đối tác kinh doanh, đối tác liên danh, nhà cung cấp, nhà thầu chính, nhà thầu phụ, đại lý, các bên trung gian khác v.v tham gia hoặc sẽ tham gia vào các giao dịch với SBD để cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tư vấn, các dịch vụ phi vật chất (kể cả dịch vụ pháp lý, chuyên gia tư vấn v.v), đại diện bán hàng, đại lý hải quan v.v có liên quan đến dự án cung cấp hàng hóa/ dịch vụ cho khách hàng SBD.

   2. Mục tiêu

   Mục tiêu của Quy tắc ứng xử của Bên thứ ba nhằm thúc đẩy sự tuân thủ của SBD và Bên thứ ba đối với các quy định liên quan đến Quy tắc ứng xử, đạo đức kinh doanh và Chính sách chống tham nhũng, hối lộ của SBD và tất cả các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng.

   3. Phạm vi

   Quy tắc ứng xử của Bên thứ ba không thay thế cho Quy tắc ứng xử, đạo đức kinh doanh cũng như Chính sách chống tham nhũng, hối lộ của SBD. Quy tắc ứng xử này cung cấp quy định tổng quan về các yêu cầu của SBD đối với Bên thứ ba để Bên thứ ba làm việc với SBD.

   Quy tắc ứng xử của Bên thứ ba áp dụng cho tất cả Bên thứ ba làm việc với hoặc thay mặt SBD, SBD kỳ vọng Bên thứ ba tuân thủ các yêu cầu của Quy tắc ứng xử này. SBD hiểu rằng không có Quy tắc ứng xử nào có thể quy định mọi tình huống mà Bên thứ ba có thể gặp phải. Do đó, Quy tắc ứng xử này không thể thay thế cho trách nhiệm của Bên thứ ba trong việc xác định và tham vấn về hành vi kinh doanh đúng đắn.

   4. Đánh giá và thẩm định Bên thứ ba

   SBD sẽ thực hiện các đánh giá và thẩm định (khi cần thiết) về rủi ro trong mối quan hệ của SBD với Bên thứ ba. SBD mong muốn Bên thứ ba cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác để tạo điều kiện cho việc đánh giá, thẩm định của SBD khi có yêu cầu.

   Nếu SBD xác định rằng Bên thứ ba vi phạm Quy tắc ứng xử này, tùy vào từng trường hợp cụ thể, SBD có thể yêu cầu Bên thứ ba thực hiện (các) biện pháp khắc phục hoặc SBD có thể đình chỉ hoặc chấm dứt mối quan hệ với Bên thứ ba.

   5. Yêu cầu, kỳ vọng của SBD với Bên thứ ba

   SBD kỳ vọng Bên thứ ba thực hiện công việc kinh doanh hoặc thay mặt SBD theo cách có đạo đức, tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành cũng như các chính sách và thủ tục nội bộ của SBD. Những kỳ vọng cụ thể của SBD về Bên thứ ba dựa trên các yêu cầu trong Quy tắc ứng xử, đạo đức kinh doanh cũng như Chính sách chống tham nhũng, hối lộ của SBD

   SBD mong muốn Bên thứ ba thực hiện các chính sách, thủ tục và đào tạo mà Bên thứ ba cho là cần thiết để tuân thủ Quy tắc ứng xử này.

     + Giao dịch công bằng, cạnh tranh lành mạnh

   Bên thứ ba không được tham gia vào các hoạt động giao dịch không công bằng, cạnh tranh không lành mạnh theo các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, bất kể thực hiện đơn lẻ hay kết hợp với các tổ chức, cá nhân khác.

   Bên thứ ba không được tham gia vào bất kỳ thỏa thuận chính thức hoặc không chính thức nào nhằm hạn chế cạnh tranh bất hợp pháp, ấn định giá hoặc thực hiện các hành vi không phù hợp trong việc phân chia lợi ích hoặc phân chia khách hàng hoặc dịch vụ cho hoặc nhân danh SBD hoặc có liên quan đến bất kỳ mối quan hệ nào với SBD.

     + Không tham nhũng, hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào

     SBD nghiêm cấm hành vi hối lộ và tham nhũng từ chính nhân viên SBD dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ ai ở bất kỳ đâu trên toàn thế giới và SBD yêu cầu Bên thứ ba tuân theo tiêu chuẩn như vậy. Không Bên thứ ba nào bị phạt hay chịu trách nhiệm vì bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thực hiện hợp đồng với SBD do từ chối thực hiện các hành vi hối lộ và/hoặc tham nhũng.

     Bên thứ ba không được hứa hẹn, đề nghị, cung cấp (một cách trực tiếp hoặc gián tiếp) bất kỳ thứ gì có giá trị cho bất kỳ bên nào khác nhằm mục đích đạt được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đối xử ưu đãi cho SBD hoặc bất kỳ ai khác. Điều nghiêm cấm này cũng được áp dụng cho các đại lý, đại diện, nhà thầu phụ hoặc đối tác kinh doanh khác có thể thực hiện thay mặt Bên thứ ba.

     Chính sách của SBD là không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào vi phạm quy định pháp luật hiện hành và SBD mong muốn các Bên thứ ba bảo đảm rằng Bên thứ ba không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể bị coi là vi phạm bất kỳ quy định về phòng chống tham nhũng, hối lộ tại bất kỳ quốc gia nào trên toàn thế giới.

     * Khái niệm tham nhũng, hối lộ

        - Tham nhũng là hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thu lợi cá nhân hoặc mang lại các lợi thế không chính đáng.

        - Hối lộ được hiểu là các hành vi bao gồm đề nghị, hứa hẹn, gạ gẫm, đưa, chấp nhận hoặc cho phép đưa hoặc nhận hoặc chi trả các khoản tiền, quà tặng hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị một cách trực tiếp hoặc gián tiếp cho hoặc từ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của nước Việt Nam hoặc Viên chức Chính phủ nước ngoài hoặc bất kỳ người nào theo cách không phù hợp ảnh hưởng đến hành động hoặc quyết định nhằm đạt được hoặc duy trì một lợi thế kinh doanh không công bằng, không minh bạch. Chỉ cần thực hiện hành vi hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào đều là vi phạm, ngay cả khi việc chuyển giao tiền hoặc vật có giá trị không xảy ra hoặc mục đích của hành vi hối lộ không được thực hiện.

         - Bất kỳ thứ gì có giá trị có nghĩa là bất kỳ lợi ích nào được đưa ra để đạt được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc để đạt được bất kỳ lợi thế không phù hợp nào khác nhằm gây ảnh hưởng không phù hợp đến hành động hoặc quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn:

            + Tiền mặt hoặc (các) vật phẩm tương đương (kể cả thẻ quà tặng), các món quà không phù hợp, các khoản quyên góp từ thiện hoặc chính trị, các hình thức giúp đỡ bằng hiện vật;

            + Các thỏa thuận về việc không đấu thầu hoặc đấu thầu gian lận, hành vi thông đồng trong đấu thầu hoặc ngăn chặn cạnh tranh trong đấu thầu;

            + Đi lại, giải trí, du lịch hoặc chiêu đãi (thanh toán chi phí khách sạn, ăn uống, phí sinh hoạt hoặc chi phí (các) chuyến đi hoặc nghỉ dưỡng…);

            + Lời mời làm việc hoặc hứa hẹn về việc làm trong tương lai, thực tập sinh có lương/phụ cấp hay không (kể cả họ hàng, người thân);

            + Các khoản thanh toán bôi trơn trái phép…

        - Viên chức Chính phủ nước ngoài được hiểu là:

             • Bất kỳ công chức hoặc viên chức được bầu, bổ nhiệm hoặc viên chức, nhân viên (không phân biệt cấp bậc) hoặc bất kỳ người nào hành động thay mặt cho một tổ chức Chính phủ nước ngoài; hoặc

             • Bất kỳ quan chức của đảng phái nước ngoài hoặc ứng cử viên cho chức vụ chính trị nước ngoài hoặc bất kỳ người nào hành động thay mặt cho quan chức của đảng phái nước ngoài hoặc ứng cử viên cho chức vụ chính trị nước ngoài.

     + Không thực hiện hành vi rửa tiền, tội phạm kinh tế

     Bên thứ ba không được cung cấp dịch vụ hoặc tham gia thỏa thuận tạo điều kiện hoặc có thể tạo ra việc SBD liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tội phạm kinh tế, bao gồm các hoạt động rửa tiền. Bên thứ ba không được chuyển bất kỳ khoản tiền nào nhằm tài trợ hoặc ủng hộ các hoạt động bất hợp pháp như khủng bố, trốn thuế, gian lận.

     + Duy trì sổ sách và hồ sơ

     Bên thứ ba không được cố ý trình bày sai sự thật về SBD và/hoặc hoạt động kinh doanh của SBD và không được tạo ra bất kỳ thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn trong sổ sách, hồ sơ liên quan đến SBD.

     Bên thứ ba phải thực hiện tất cả giao dịch kinh doanh minh bạch và phản ánh chính xác trong sổ sách và hồ sơ kinh doanh của Bên thứ ba, phải thực hiện quy trình giám sát tuân thủ, lưu trữ hồ sơ và thực thi để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

     + Tránh xung đột lợi ích

     Xung đột lợi ích được hiểu là tình huống có thể gây nghi ngờ về tính khách quan khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc liên quan đến hoạt động của SBD. Xung đột lợi ích bao gồm việc sử dụng thông tin hoặc vị trí không phù hợp để thu lợi cá nhân hoặc cạnh tranh với SBD.

     Nếu Bên thứ ba nhận thấy có bất kỳ xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm tàng hoặc tình huống có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh hoặc quan hệ khách hàng với SBD hoặc các tình huống tương tự, Bên thứ ba phải thông báo kịp thời cho SBD.

     + Tuyển dụng và sử dụng lao động

     SBD mong muốn Bên thứ ba duy trì điều kiện làm việc phù hợp với các quy định pháp luật về lao động, quyền con người và các chuẩn mực, quy định khác có liên quan. Bên thứ ba không được phân biệt đối xử với bất kỳ cá nhân nào trong việc sử dụng và/hoặc tuyển dụng lao động, bao gồm các hành vi phân biệt đối xử về chủng tộc, dân tộc, màu da, độ tuổi, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tư tưởng tôn giáo, khuyết tật, tình trạng gia đình, tình trạng sức khỏe, tình trạng kinh tế hoặc bất kỳ tình trạng, đặc điểm khác không liên quan đến phẩm chất của cá nhân đó hoặc yêu cầu gắn với vị trí tuyển dụng.

     + Bảo mật thông tin

     Bên thứ ba phải duy trì tính toàn vẹn của tất cả thông tin nhận được từ SBD và bảo đảm rằng (các) thông tin đó chỉ được sử dụng cho mục đích thực hiện giao dịch với SBD. Điều này cũng bao gồm thông tin được cung cấp bởi khách hàng SBD và những cá nhân/tổ chức khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của SBD.

     + Quyền sở hữu trí tuệ

     SBD mong muốn Bên thứ ba tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của SBD và của cá nhân, tổ chức khác, chẳng hạn như Bên thứ ba không được sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của SBD khi chưa được SBD đồng ý hoặc sử dụng phần mềm hoặc công nghệ không có bản quyền để hỗ trợ hoặc thực hiện các công việc có liên quan đến giao dịch với SBD.

     + An ninh công nghệ thông tin

     Bên thứ ba phải sử dụng các biện pháp kiểm soát bảo mật đáp ứng yêu cầu của SBD để lưu trữ và bảo vệ thông tin bao gồm cả tài sản vật chất và điện tử nhận từ SBD, các khách hàng của SBD và các bên khác.

     + Các phương tiện truyền thông xã hội

     SBD mong muốn Bên thứ ba không được thực hiện các hành vi thiếu tôn trọng, không chuyên nghiệp, quấy rối, phỉ báng, phân biệt đối xử và các hoạt động bị cấm trên các nền tảng truyền thông xã hội. Bên thứ ba không được hành động hoặc lên tiếng nhân danh SBD, tự đại diện cho SBD hoặc thể hiện bất kỳ quan điểm nào có thể được quy là của SBD (trừ khi có được sự đồng ý bằng văn bản của SBD cho từng vấn đề cụ thể).

   6. Báo cáo hành vi bất hợp pháp và phi đạo đức

   Nếu Bên thứ ba biết về bất kỳ hành vi nào bất hợp pháp hoặc phi đạo đức hoặc tin rằng pháp luật, quy định hiện hành đã bị vi phạm, Bên thứ ba báo ngay vấn đề này với SBD theo bất kỳ hình thức nào bao gồm gặp trực tiếp, điện thoại, nhắn tin gửi thư điện tử, văn bản… đều được chấp nhận. Bên thứ ba khi báo cáo có thể sử dụng tên thật hoặc ẩn danh. Tuy nhiên, SBD khuyến khích sử dụng tên thật để đảm bảo độ tin cậy của nguồn thông tin và hiệu quả của việc điều tra sau này. SBD cam kết bảo mật thông tin của người báo cáo theo các quy định bảo mật của SBD.

       Thông tin liên hệ báo cáo:

       Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

       Địa chỉ trụ sở: Lô U.14b-16a Đường 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

       Thư điện tử: Compliance-CMS@saobacdau.vn

       Điện thoại: (+84-28) 37700968 ext 8744 hoặc 8681

       Di động: (84-93) 8870 429 hoặc (84-039) 8888178

       SBD mong muốn Bên thứ ba thông báo cho quản lý, người lao động, bất kỳ người nào của Bên thứ ba rằng họ sẽ không bị trả đũa vì hành vi báo cáo đúng đắn.

       SBD sẽ rà soát, điều tra nội dung báo cáo và nếu cần thiết sẽ chuyển thông tin đến Bên thứ ba để theo dõi và giám sát.

   7. Công nhận Quy tắc ứng xử của Bên thứ ba

   Bên thứ ba làm việc cho hoặc cùng với SBD và khách hàng của SBD khi nhận được Quy tắc ứng xử này đồng ý:

          - Tuân thủ các yêu cầu và kỳ vọng được nêu trong Quy tắc ứng xử này;

          - Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác để hỗ trợ quy trình đánh giá, thẩm định đối với Bên thứ ba do SBD thực hiện;

          - Tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành tại (các) quốc gia Bên thứ ba hoạt động.

Trụ sở chính - TP. HCM

 Lô U.14B-16A, Đường số 22, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
(84-28) 3770 0968
(84-28) 3770 0969

Chi nhánh hà nội

Tầng 3 CT1AB, Khu đô thị VOV Mễ Trì, Phường Mễ Trì , Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
(84-24) 3772 2989
(84-24) 3772 3000

Chi nhánh đà nẵng

 Phòng 408, Tầng 4, Tòa nhà số 15 Quang Trung, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
(84-236) 3812 175
(84-236) 3812 175


Quản lý

VP Đại diện ĐỒNG NAI

Số 27/14B Cách mạng Tháng Tám, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

 

Liên kết với chúng tôi