year
Years of formation
and development
Billion
Turnover year 2016
TOP
Leading system integrated
solution provider in Vietnam
Second Class Labor Medal in 2016
Company Annual Vacation Announcement

Company Annual Vacation Announcement

Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo lịch nghỉ mát tại trụ sở chính Hồ Chí Minh và chi nhánh Đà Nẵng như bên dưới.
SaoBacDau Telecom
SaoBacDau Telecom
Dịch vụ cung cấp giải pháp, thiết bị Viễn thông cho doanh nghiệp, bao gồm không giới hạn giải tháp, thiết bị, vật tư, nhân công lắp đặt mạng, máy chủ, máy cá nhân, an ninh mạng, thoại, hình ảnh tích hợp
SaoBacDau Digital
SaoBacDau Digital
Dịch vụ cung cấp giải pháp, thiết bị CNTT cho doanh nghiệp, bao gồm không giới hạn giải tháp, thiết bị, vật tư, nhân công lắp đặt mạng, máy chủ, máy cá nhân, an ninh mạng, thoại, hình ảnh tích hợp.
SaoBacDau Service
SaoBacDau Service

Các dịch vụ mà SaoBacDau Service cung cấp tại các khu phức hợp, các chung cu và tòa nhà văn phòng này bao gồm: Dịch vụ tăng cường phủ sóng di động thông qua hạ tầng hệ thống phủ sóng di động trong tòa nhà với các đối tác Viettel, VMS,...