Ông Phong tham gia vào Ban Lãnh đạo công ty từ tháng 3/2006, chịu trách nhiệm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty ở khu vực miền Bắc và đã đạt được nhiều thành tựu trong việc phát triển thị trường, đa dạng hóa giải pháp, dịch vụ của công ty.

Ông Phong được mô tả là người say mê công việc, cầu toàn, có trách nhiệm cao với công việc.

Quá trình công tác trước khi gia nhập Sao Bắc Đẩu:

  • 12/1991 đến 02/2006 : Trung tâm Viễn Thông Quốc Tế Khu vực 2

Ông Hoàng Hải Thịnh là người có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT. Ông gia nhập đội ngũ lãnh đạo Sao Bắc Đẩu từ những ngày đầu, ông đã góp phần xây dựng hoạt động của chi nhánh Hà Nội vững mạnh.

Ông Thịnh được khách hàng và đồng nghiệp đánh giá là người có khả năng đánh giá, phân tích thị trường, xây dựng các mối quan hệ chiến lược và đưa ra các quyết định chính xác.

Quá trình công tác trước khi làm việc tại Sao Bắc Đẩu:
  •     3/1985 – 3/1994: Giáo viên PTTH tại Nam Định và phụ trách phòng máy tính
  •     thuộc liên hợp Dệt Nam Định.
  •     4/1994 – 9/1997: GĐ Trung tâm phát triển TB Giáo dục tin học - Tổng Công ty CSVC - Thiết bị - Bộ giáo dục Đào tạo.
  •     5/2002 – 2/2006: Phó Tổng giám đốc Công ty Máy tính - Truyền thông CMC.

Ông Nguyễn Việt Thắng công tác tại Sao Bắc Đẩu từ 2008 với vị trí Giám đốc Kỹ thuật.

Từ đầu năm 2015, ông tham gia vào Ban Lãnh Đạo của công ty với chức danh  Phó Tổng Giám Đốc Khối Khách Hàng Chiến Lược. Ông chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh các giải pháp hướng đến xây dựng Thành Phố Thông Minh, an toàn an ninh Quốc phòng, theo chủ trương, chính sách của chính phủ, các khối, ban ngành, và các tỉnh, thành phố; một số giải pháp điển hình như: giải pháp cho Môi Trường Thông Minh, Giao Thông Thông Minh, Hệ Thống An Ninh Quốc Phòng …
Ông Nguyễn Xuân Trường công tác tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu từ 2000, đến năm 2005 Được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kỹ thuật  Chi Nhánh Hà Nội của Công ty, lúc ấy Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu được biết đến với tên gọi Công ty TNHH Điện – Điện Tử - Tin Học Sao Bắc Đẩu. Đầu năm 2015, Ông Trường được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám Đốc Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Miền Bắc

Head Office - HCM

 Block U14B - 16A, No.22 Street, Tan Thuan Export Processing Zone, District 7, HCMC, Vietnam
(84-28) 3770 0968
(84-28) 3770 0969

Ha Noi Office

  3rd Floor, CT1AB, VOV Me Tri Urban Area, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi
(84.4) 37722989
(84.4) 37723000

Da Nang Office

 Room E – Floor 11, Da Nang Software Park, 2 Quang Trung, Hai Chau District, Da Nang city
(84.511) 3812175
(84.511) 3812175

Following us