Ông Phong tham gia vào Ban Lãnh đạo công ty từ tháng 3/2006, chịu trách nhiệm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty ở khu vực miền Bắc và đã đạt được nhiều thành tựu trong việc phát triển thị trường, đa dạng hóa giải pháp, dịch vụ của công ty.

Ông Phong được mô tả là người say mê công việc, cầu toàn, có trách nhiệm cao với công việc.

Quá trình công tác trước khi gia nhập Sao Bắc Đẩu:

  • 12/1991 đến 02/2006 : Trung tâm Viễn Thông Quốc Tế Khu vực 2

Joined Sao Bac Dau since 2000, up to now, after more than 22 years of working with and accompanying Sao Bac Dau in many different positions. With a calm and decisive charater, Mr. Nguyen Xuan Truong has contributed to bringing Sao Bac Dau up quickly to achieve a certain position in the information technology market as it is today.


Working process:


• 06/2000 - 2002: Technician of Sao Bac Dau Electric – Electronics - Informatics Co., Ltd.
• 2002 - 2005: Technical Manager of Branch of Sao Bac Dau Electric – Electronics - Informatics Co., Ltd. in Hanoi.
• 2005 - 2007: Security expert of Sao Bac Dau Technologies Corporation.
• 2007 - 2009: Deputy Technical Director of Branch of Sao Bac Dau Electric – Electronics - Informatics Co., Ltd. in Hanoi.
• 2009 - 2014: Sales Director of Sao Bac Dau Technologies Corporation.
• 2015 - 2021: Deputy General Director of Sao Bac Dau Technologies Corporation.
• 2022 - present: Senior Vice President of Sales, Sao Bac Dau Technologies Corporation.

Working process:


2000 – 12/2002: Manager of Technology Department, Branch of EIS Inc.-Park Company in  Ho Chi Minh City, Vietnam;
12/2002 – 02/2003: Manager of Technology Department of FPT Information Service Joint Stock Company
02/2003 - 08/2006: Chief Information Officer at Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank;
08/2006 - 07/2014: Chief Information Officer at Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank;
10/2014 – 12/2014: Manager of Technology Department at Vinmart, Vingroup;
01/2015 - 07/2015: Manager of Technology Department at Asia Commercial Joint Stock Bank;
07/2015 - 10/2016: Manager of Technology Department at TechcomFinance Company;
01/2017 – 12/2009: Chief Technology Officer at Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank;
01/2020 - 01/2021: Chief Technology Officer at EVN Finance Company, Ho Chi Minh City;
02/2021 - 12/2021: Deputy Director of Sao Bac Dau South Technology Joint Stock Company;
01/01/2022 - Present: Deputy General Director of Sao Bac Dau Technologies Corporation

Working process:


2000 – 2002: ITC Innovated Technology for Communication Joint Stock Company
2003 – 2005: Technician of Sao Bac Dau Technologies Corporation
2006 – 2008: Manager of Technical Department of Sao Bac Dau Technologies Corporation
2009 - 2014: Deputy Director of Branch of Sao Bac Dau Technologies Corporation in Hanoi
2015 – 2018: Deputy General Director of Service Provider Division, Sao Bac Dau Technologies Corporation
2018 – 2021: Deputy General Director of Sao Bac Dau Technologies Solutions Joint Stock Company (SBD Solution)
2022 – Present: Deputy General Director of Sao Bac Dau Technologies Corporation. General Director of Sao Bac Dau Technologies Solutions Joint Stock Company

Head Office - HCM

 Block U14B - 16A, No.22 Street, Tan Thuan Export Processing Zone, District 7, HCMC, Vietnam
(84-28) 3770 0968
(84-28) 3770 0969

Ha Noi Office

  3rd Floor, CT1AB, VOV Me Tri Urban Area, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi
(84.4) 37722989
(84.4) 37723000

Da Nang Office

 Room E – Floor 11, Da Nang Software Park, 2 Quang Trung, Hai Chau District, Da Nang city
(84.511) 3812175
(84.511) 3812175

DONG NAI REPRESENTATIVE OFFICE

No. 27/14B Cach Mang Thang Tam, Quang Vinh Ward, Bien Hoa City, Đong Nai Province

Following us