Tin Tức Video

Giải pháp Smart Water của Cty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Giải pháp Smart Water của Cty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Sao Bắc Đẩu nghỉ mát 2017

Sao Bắc Đẩu nghỉ mát 2017

TGĐ phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập

TGĐ phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập

Đại hội đồng cổ đông 2017 - SaoBacDau Technologies Group

Đại hội đồng cổ đông 2017 - SaoBacDau Technologies Group

Case study video triển khai thành công giải pháp Cisco ACI cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime

Case study video triển khai thành công giải pháp Cisco ACI cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime

Khách hàng nói về Sao Bắc Đẩu

Khách hàng nói về Sao Bắc Đẩu

Phim giới thiệu SBD _ Music

Phim giới thiệu SBD _ Music

SBD giới thiệu giải pháp tại ngày hội ATTT 2016

SBD giới thiệu giải pháp tại ngày hội ATTT 2016

Ngày hội công nghệ Sao Bắc Đẩu - SBD DAY 2016

Ngày hội công nghệ Sao Bắc Đẩu - SBD DAY 2016

SBD HCM tham dự Cisco Solution Summit

SBD HCM tham dự Cisco Solution Summit

SBD HCM tham dự Hội thảo về Phát triển Trung tâm Điều hành Giao thông thông minh HCM

SBD HCM tham dự Hội thảo về Phát triển Trung tâm Điều hành Giao thông thông minh HCM

SBD tham dự Ngày hội Cloud 8 (năm 2016)

SBD tham dự Ngày hội Cloud 8 (năm 2016)

SBD liên tiếp 8 năm đạt Top 5 & HCV Đơn vị tích hợp hệ thống

SBD liên tiếp 8 năm đạt Top 5 & HCV Đơn vị tích hợp hệ thống

SBD Giới thiệu giải pháp tại VIO 2016

SBD Giới thiệu giải pháp tại VIO 2016

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 công ty Sao Bắc Đẩu

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 công ty Sao Bắc Đẩu