Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2017 như sau:

·         Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 cho cổ đông       ở mức 5%.

·         Hình thức chi trả:                                               bằng tiền mặt.

·         Phương pháp làm tròn (nếu có): làm tròn xuống tới đơn vị ngàn đồng VN.

·         Ngày đăng ký cuối cùng:                                   18/05/2018 .

·         Ngày thanh toán:                                                từ ngày 31/05/2018.

Chi tiết xem tại đây

Các tin khác