Thông báo Tạm ứng cổ tức 2017

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo Tạm ứng cổ tức 2017 cho các cổ đông.

Chi tiết vui lòng xem tại đây và thông báo xác nhận của Trung tâm lưu ký tại đây

 

Các tin khác