Sao Bắc Đẩu thông báo mời họp Đại hội Cổ đông năm 2018

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu xin kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2018. Chi tiết như dưới đây.

Thông báo mời họp tại đây

Ủy quyền tham dự tại đây

Các tin khác