Sao Bắc Đẩu bị “bủa vây” bởi hàng trăm sinh viên tại “Kết nối để thành công” 2017

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu tham gia đồng tài trợ Chương trình “Kết nối để thành công” 2017 do Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tổ chức vào sáng 27/09/2017.


Ngoài sự xuất hiện của Sao Bắc Đẩu, chương trình còn thu hút hơn 45 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề đến kết nối sinh viên thông qua việc giao lưu, tìm hiểu về công ty, giới thiệu việc làm, ….


Bàn tư vấn của Công ty Sao Bắc Đẩu nhận được hơn 200 lượt câu hỏi của các sinh viên về công ty, định hướng nghề nghiệp… và thu về hơn 80 hồ sơ thông tin ứng viên có mối quan tâm đến lĩnh vực tích hợp công nghệ thông tin của Sao Bắc Đẩu.
Chương trình “Kết nối để thành công” 2017 nhằm tạo điều kiện cho Doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc với sinh viên để giới thiêu về công ty, quảng bá thương hiệu, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, tuyển dụng nhân sự đồng thời giúp cho sinh viên có cơ hội tiếp cận doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu thực tế của doanh nghiệp từ đó chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc sau này.


Các tin khác