Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Kỹ Thuật Sao Bắc Đẩu (SBD Tech) nhận chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 30/03/2018 Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Kỹ Thuật Sao Bắc Đẩu đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/03/2018 và chính thức đi vào hoạt động. Tổng số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng trong đó tỷ lệ góp của Sao Bắc Đẩu là 100%.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xem tại đây

Các tin khác