Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự

Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự

 

 • Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Quang làm Phó TGĐ Cty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu. Chi tiết vui lòng xem tại đây

   

   

   

 • Bổ nhiệm Ông Phan Việt Linh làm Phó TGĐ Cty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu. Chi tiết vui lòng xem tại đây

   

   

   

 • Miễn nhiệm ông Lê Quốc Khánh khỏi vị trí Phó TGĐ khối Kinh doanh khách hàng cung cấp dịch vụ  tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu để nhận  nhiệm vụ chuyên trách tại Công ty cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Solution). Chi tiết vui lòng xem tại đây

 

Các tin khác