Công ty cổ phần Công Nghệ Cao Sao Bắc Đẩu (SBD Hitek) nhận chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 30/03/2018 Công ty cổ phần Công Nghệ Cao Sao Bắc Đẩu (SBD Hitek) đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/03/2018 và chính thức đi vào hoạt động. Tổng số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng trong đó tỷ lệ góp của Sao Bắc Đẩu là 90% tương đương với 9 tỷ.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xem tại đây

Các tin khác