Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc điều hành

Ngày 26/02/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã ra quyết định bổ nhiệm Ông NGUYỄN HỒNG MINH làm Phó Tổng giám đốc Điều hành. Chi tiết như đính kèm tại đây

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2018.

Các tin khác