Tin công nghệ

Tổng quan về cloud computing, đặc điểm, lợi ích

Tổng quan về cloud computing, đặc điểm, lợi ích

Khái niệm Cloud Computing (Điện toán đám mây) được định nghĩa bởi Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Mỹ (NIST - Nation institute ò Standards & Technology) như sau:
Trung tâm dữ liệu thường lãng phí tới 90% điện năng

Trung tâm dữ liệu thường lãng phí tới 90% điện năng

Các trung tâm dừ liệu trên khắp thế giới sử dụng khoảng 30 tỷ watt điện, ngang với lượng điện của 30 nhà máy điện hạt nhân. Trong số này, trung tâm dữ liệu tại Mỹ đã

75% người dùng internet không biết về các nguy hiểm trên mạng

75% người dùng internet không biết về các nguy hiểm trên mạng

18.000 người dùng Internet được khảo sát cho thấy hết 75% không nhận biết được các mối nguy hiểm trực tuyến có thể tấn công bất cứ lúc nào.