Công ty thành viên

SaoBacDau Telecom
SaoBacDau Telecom
SaoBacDau Telecom được thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2016. Với mục tiêu chinh phục, tối đa hoá các cơ hội kinh doanh tại thị trường Viễn Thông Việt...
SaoBacDau Digital
SaoBacDau Digital
Sao Bắc Đẩu Digital là công ty thành viên của tập đoàn công nghệ Sao Bắc Đẩu, chuyên biệt về giải pháp Truyền Tải Nội Dung Số (Content Delivery Network – CDN)...
SaoBacDau Service
SaoBacDau Service
Công ty CP Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu được thành lập ngày 30/11/2007 bởi 2 cổ đông lớn là Công ty CP Viễn thông VTC, và Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu, với...