1

Sao Bắc Đẩu khẳng định năng lực cung cấp các dịch vụ trên nền Cloud

Sao Bắc Đẩu hiện là đối tác đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp và triển khai các giải pháp tích hợp hạ tầng và ứng dụng trên nền điện toán đám mây của Cisco Master (Master Cloud Builder Partner); và đồng thời trở thành đối tác đầu tiên và duy nhất cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây và dịch vụ quản lý của Cisco (Cloud and Manged Services Certified Parnter) cấp độ Advanced - tại Việt Nam hiện nay - cũng là công ty thứ 2 đạt chứng chỉ này ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Với 02 chứng nhận trên, Sao Bắc Đẩu khẳng định năng lực hoàn toàn làm chủ ở mức cao công nghệ Cloud của Cisco, cũng như thể hiện ở một đẳng cấp cao khả năng kỹ thuật của công ty trong các giải pháp Cloud, Ảo hoá và Datacenter.

Với những lợi thế cùng nền tảng kinh nghiệm của mình, chúng tôi tin rằng, các dịch vụ CNTT trên nền Cloud do Sao Bắc Đẩu cung cấp sẽ hoàn toàn phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam.

Các dịch vụ trên nền tảng Cloud:
- Cloud VNN (hợp tác cùng VDC/VNPT)
- vCloud (hợp tác cùng VTN)
- vCDN (hợp tác cùng VTN)
- Sao lưu dữ liệu - Easybackup

(xem chi tiết tại đây)

Các tin khác