1

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT 2017 - 2022. 
Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Tuyên Đức
Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Anh Tuấn

Các tin khác