1

Khách hàng tiêu biểu

Sao Bắc Đẩu luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng là sứ mệnh của chúng tôi.

Khách hàng của Sao Bắc Đẩu đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực  khác nhau và có hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam, từ các công ty trong nước, các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam, đến các tổ chức trực thuộc nhà nước.

Các công ty FSI

Các công ty sản xuất, kinh doanh

Các công ty cung cấp dịch vụ

Các tổ chức chính phủ