Dịch vụ CNTT trên nền tảng điện toán đám mây

Sao Bắc Đẩu hiện là đối tác đầu tiên và duy nhất tại Việt cung cấp và triển khai các giải pháp tích hợp hạ tầng và ứng dụng trên nền điện toán đám mây của Cisco (Cloud Builder Partner); và đồng thời trở thành đối tác đầu tiên và duy nhất cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây và dịch vụ quản lý của Cisco (Cloud and Manged Services Certified Parnter) cấp độ Advanced - tại Việt Nam hiện nay - cũng là công ty thứ 2 đạt chứng chỉ này ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Với những lợi thế cùng nền tảng kinh nghiệm của mình, chúng tôi tin rằng, các dịch vụ CNTT trên nền điện toán đám mây do Sao Bắc Đẩu cung cấp sẽ hoàn toàn phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam.

Dịch vụ vCLOUD 23/04/2014 2:53:00 CH

Dịch vụ vCLOUD là dịch vụ cung cấp hạ tầng CNTT trên nền tảng Điện toán đám mây do VTN và Sao Bắc Đẩu cùng hợp tác phát triển. Dịch vụ vCLOUD cung cấp hạ tầng ảo hóa cho tất cả các khách hàng là cá nhân hay tổ chức có nhu cầu thuê một hoặc một vùng tài nguyên dành riêng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình; cung cấp một môi trường tính toán ảo cho phép khách hàng có thể sử dụng các máy chủ ảo chạy trên nhiều loại hệ điều hành khác nhau.

Xem thêm ›

Dịch vụ Cloud VNN 24/08/2011 4:44:08 CH

Dịch vụ cung cấp hạ tầng CNTT trên nền tảng Điện toán đám mây, nhằm cung cấp hạ tầng ảo hóa cho tất cả các khách hàng là cá nhân hay tổ chức có nhu cầu thuê một hoặc một vùng tài nguyên dành riêng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Xem thêm ›

Dịch vụ vCDN 24/08/2011 4:50:49 CH

Dịch vụ vCDN (content delivery network) - mạng truyền tải nội dung - là dịch vụ truyền tải nội dung chuyên nghiệp, hoàn chỉnh đầu tiên tại thị trường Việt Nam do VTN và Sao Bắc Đẩu cùng hợp tác phát triển.

Xem thêm ›

Dịch vụ Sao lưu dữ liệu trên đám mây 31/08/2011 2:20:11 CH

Các doanh nghiệp phải có khả năng bảo vệ dữ liệu quan trọng của mình và cố gắng cải thiện khả năng phục hồi để chuẩn bị khi thảm họa không mong đợi và những sự gián đoạn lớn xảy ra. Ngoài ra, việc doanh nghiệp chỉ sao lưu dữ liệu vào băng từ, và mang đi lưu trữ ở những nơi không an toàn, không có bất kỳ quy trình bảo mật thích hợp nào sẽ gây nguy hiểm dẫn đến mất mát dữ liệu hay dữ liệu bị lộ ra ngoài.

Xem thêm ›