1

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2011

Ngày 12/01/2012, HĐQT công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và thông qua kết quả HĐSXKD hợp nhất tạm tính năm 2011 như sau:

 • Doanh số hợp nhất ước đạt: 340 tỷ VNĐ
 • LNTT hợp nhất ước đạt: 12 Tỷ VNĐ
 • LNST hợp nhất ước đạt: 8.5 tỷ VNĐ
HĐQT cũng đã thông qua KHSXKD năm 2012 của công ty mẹ với các chỉ tiêu sau:
 • Doanh số đạt: 417.1 tỷ VNĐ, tăng 20 % so với thực tế năm 2011
 • LNST đạt: 8 tỷ VNĐ, bằng với năm 2011.
Căn cứ trên KQHĐSXKD năm 2011 nói trên, HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức năm 2011 cho cổ đông như sau:
 • Tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2011 ở mức 10%.
 • Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
 • Phương pháp làm tròn (nếu có): làm tròn xuống tới đơn vị ngàn đồng VN.
 • Thời gian chốt danh sách tạm ứng: 17h00 ngày 16/01/2012 .
 • Thời gian thức hiện chi trả: từ ngày 17/01/2012.
 • Địa điểm liên hệ chi trả: P. TC-KT công ty, Lô U12B-16A, đường số 22, Khu Chế Xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.
 • Người liên hệ
  • Bà Hồ Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng Công ty.                     
   Email: hanhhth@saobacdau.vn
   Điện thoại: 08.37700968 ext 8733. Fax: 08.37700969
  • Ông Hà Thế Thập – Giám đốc Tài chính Công ty
   Email: thapht@saobacdau.vn
   Điện thoại: 08.37700968 ext 8731. Fax: 08.37700969

Cổ đông đến nhận tạm ứng cổ tức trực tiếp xin đem theo CMND (bản chính), sổ CNSH cổ phần (bản chính).

Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận tạm ứng thay, người nhận thay cần mang theo Giấy ủy quyền (bản chính, theo mẫu tại đây) CMND của người nhận thay (bản chính), CMND của cổ đông (bản sao), Sổ CNSH cổ phần (bản chính).

Cổ đông có thể nhận tạm ứng qua tài khoản ngân hàng. Trong trường hợp này, xin cổ đông vui lòng thông báo cho P. Tài chính - Kế toán công ty thông tin chi tiết số TK ngân hàng của cổ đông. Phí ngân hàng do cổ đông chịu. Công ty không chấp nhận các tài khoản do người khác đứng tên.

Công ty sẽ giữ lại phần thuế TNCN đối với các cá nhân là cổ đông công ty để nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

TM HĐQT
CT HĐQT

(đã ký)


Nguyễn Đức Quang


Các tin khác