1

Thông báo mời họp ĐHCĐ Công ty Sao Bắc Đẩu 2017

Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu xin kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2017. Chi tiết như dưới đây.

Thông báo mời họp
Ủy quyền


Các tin khác