1

Thông báo chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2008

HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2008. (Download file để xem chi tiết)

 

 • Tỷ lệ cổ tức chi trả bằng cổ phiếu: 15% tính trên mệnh giá
 •  Cổ phiếu phát hành: Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000đ/ cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức: 563.425 cổ phiếu (Năm trăm sáu mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi lăm cổ phiếu).
  • Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 5.634.250.000 đồng (Năm tỷ sáu trăm ba mươi bốn triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
  • Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho CĐHH theo tỷ lệ 15% tính theo mệnh giá.
  • Phương án phát hành:

Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền, 100 quyền được nhận cổ tức là 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu thưởng phát hành cho CĐHH sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ Công ty sẽ mua lại với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.

 • Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 10/07/2009.
 • Ngày thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành: ngày 12/07/2009. Cổ đông có tên trong danh sách chốt sẽ được nhận cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng cổ phiếu theo phương án phát hành công bố.
 • Địa điểm thực hiện quyền: Các cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo danh sách được cập nhật tự động tại sổ đăng ký cổ đông của công ty. Cổ đông nào có nhu cầu cập nhật thêm trên sổ cổ đông của cá nhân xin vui lòng liên hệ Chị Lê Nguyễn Anh Uyên – Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu – Tòa nhà Sao Bắc Đẩu, 208-210 Khánh Hội, P.6, Q.4, Tp. HCM từ ngày 14/07/2009. Cổ đông vui lòng đem theo CMND và sổ cổ đông khi đến làm thủ tục ghi nhận thêm cổ tức trên sổ (trường hợp cổ đông ở xa xin gởi sổ cổ đông bằng đường chuyển phát nhanh đến địa chỉ nêu trên, sau khi ghi nhận cổ tức xong Công ty sẽ chuyển lại sổ theo địa chỉ cổ đông yêu cầu)

Các tin khác