1

Tạm ứng cổ tức 2013

                                THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2013

Ngày 14/01/2014 HĐQT công ty cp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và quyết định tạm ứng cổ tức 2013 cho cổ đông như sau:

•        Tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2013     ở mức 5%.
•        Hình thức chi trả:                 bằng tiền mặt.
•        Phương pháp làm tròn (nếu có): làm tròn xuống tới đơn vị ngàn đồng VN.
•        Thời gian chốt danh sách tạm ứng:         17h00 ngày 16/01/2014 .
•        Thời gian thức hiện chi trả:             từ ngày 20/01/2014.
•        Địa điểm liên hệ chi trả: P. TC-KT công ty, Lô U12B-16A, đường số 22, Khu  Chế Xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.
•        Người liên hệ
                  Bà Hồ Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng Công ty.
                  Email: hanhhth@saobacdau.vn
                  Điện thoại: 08.37700968 ext 8733. Fax: 08.37700969
                  Ông Hà Thế Thập – Giám đốc Tài chính Công ty
                  Email: thapht@saobacdau.vn
                  Điện thoại: 08.37700968 ext 8731. Fax: 08.37700969

Cổ đông đến nhận tạm ứng cổ tức trực tiếp xin đem theo CMND (bản chính), sổ CNSH cổ phần (bản chính).

Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận tạm ứng thay, người nhận thay cần mang theo GIẤY ỦY QUYỀN (bản chính, theo mẫu tải tại đây) CMND của người nhận thay (bản chính), CMND của cổ đông (bản sao), Sổ CNSH cổ phần (bản chính).

Cổ đông có thể nhận tạm ứng qua tài khoản ngân hàng. Trong trường hợp này, xin cổ đông vui lòng thông báo cho P. Tài chính - Kế toán công ty thông tin chi tiết số TK ngân hàng của cổ đông. Phí ngân hàng do cổ đông chịu. Công ty không chấp nhận các tài khoản do người khác đứng tên.

Công ty sẽ giữ lại phần thuế TNCN đối với các cá nhân là cổ đông công ty để nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ghi chú: Quý cổ dông lưu ý do thời điểm chi trả  tạm ứng cổ tức  năm 2013 cận Tết cho nên việc chi trả sẽ được thực hiện như sau:
Tiền mặt: từ 8h30 sáng ngày 20/01/2014 đến 10h00 ngày 24/01/2014.
Chuyển khoản: Công ty chúng tôi sẽ chỉ nhận các thông tin chuyển khoản cho tới 16h chiều thứ năm ngày 23/01/2014  ). Các thông tin chuyển khoản gởi sau thời điểm này sẽ được chuyển vào sau Tết.

Trân trọng,
(đã ký)
Nguyễn Đức Quang
CT HĐQT

Các tin khác