1

Tạm ứng cổ tức 2012

Kính gởi Quý cổ đông,

Ngày 22/01/2013 HĐQT công ty cp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và quyết định tạm ứng cổ tức 2012 cho cổ đông như sau:

•        Tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2012 ở mức 10%.
•        Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
•        Phương pháp làm tròn (nếu có): làm tròn xuống tới đơn vị ngàn đồng VN.
•        Thời gian chốt danh sách tạm ứng: 17h00 ngày 31/01/2013 .
•        Thời gian thức hiện chi trả: từ ngày 05/02/2013.
•        Địa điểm liên hệ chi trả: P. TC-KT công ty, Lô U12B-16A, đường số 22, Khu  Chế Xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.
•        Người liên hệ
                  Bà Hồ Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng Công ty.
                  Email: hanhhth@saobacdau.vn
                  Điện thoại: 08.37700968 ext 8733. Fax: 08.37700969
                  Ông Hà Thế Thập – Giám đốc Tài chính Công ty
                  Email: thapht@saobacdau.vn
                  Điện thoại: 08.37700968 ext 8731. Fax: 08.37700969

Cổ đông đến nhận tạm ứng cổ tức trực tiếp xin đem theo CMND (bản chính), sổ CNSH cổ phần (bản chính).

Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận tạm ứng thay, người nhận thay cần mang theo Giấy ủy quyền (bản chính, theo mẫu) CMND của người nhận thay (bản chính), CMND của cổ đông (bản sao), Sổ CNSH cổ phần (bản chính).

Cổ đông có thể nhận tạm ứng qua tài khoản ngân hàng. Trong trường hợp này, xin cổ đông vui lòng thông báo cho P. Tài chính - Kế toán công ty thông tin chi tiết số TK ngân hàng của cổ đông. Phí ngân hàng do cổ đông chịu. Công ty không chấp nhận các tài khoản do người khác đứng tên.

Công ty sẽ giữ lại phần thuế TNCN đối với các cá nhân là cổ đông công ty để nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
Trân trọng,

TM HĐQT
CTHDQT

(đã kí)
Nguyễn Đức Quang

Các tin khác