1

Sao Bao Đẩu tổ chức kỳ nghỉ mát cho toàn thể CBCNV

Vừa qua, từ ngày 15 - 17/07/2009 công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã tổ chức kỳ nghỉ mát cho toàn thể CBCNV trong công ty tại Resort Sea Lion - Phan Thiết.

Vài hình ảnh của kỳ nghỉ mát:

Các tin khác