1

Sao Bắc Đẩu và Cisco Việt Nam tổ chức thảo luận chuyên đề giải pháp UCS cho ngành FSI

Vào chiều thứ sáu ngày 12/11/2010, Công ty Sao Bắc Đẩu sẽ tổ chức buổi thảo luận chuyên đề về giải pháp UCS dành cho ngành Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán (gọi tắt là FSI).


Các tin khác