1

Sao Bắc Đẩu tiếp tục đạt chứng nhận Đối tác làm hài lòng khách hàng xuất sắc của Cisco

Sao Bắc Đẩu tiếp tục đạt chứng nhận Đối tác làm hài lòng khách hàng xuất sắc của Cisco (Cisco Channel Customer Satisfaction Excellence). Đây là danh hiệu cao nhất mà một đối tác có thể đạt được trong chương trình đối tác của Cisco. Vào năm 2008 Sao Bắc Đẩu cũng đã đạt được chứng nhận này của Cisco.

Việc đánh giá sự sự hài lòng của khách hàng dựa trên kết quả thu được từ hệ thống đánh giá trực tuyến của Cisco (www.cisco.com/go/pal). Mỗi quý, Cisco sẽ thông báo công nhận đối tác đạt được sự hài lòng của khách hàng xuất sắc nhất đối với mỗi khu vực địa lý khác nhau.

Sao Bắc Đẩu đã trở thành đối tác  của Cisco (Selected Partner) từ những năm 1996 và trở thành đối tác Bạc (Silver Partner)  từ năm 2004 cho đến nay.

Các tin khác