1

Sao Bắc Đẩu thông báo mời Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

                                                                      Tp HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2015


THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015


Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu kính mời
Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015

1.  Thời gian: 8h30-12h, Thứ Bảy ngày  18/04/2015
2.  Địa điểm chính: Lô U12B-16A, Đường số 22, KCX Tân Thuận – P. Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM (trụ sở chính Công ty) - Dành cho các cổ đông tại Tp. HCM
     Địa điểm phụ: Tầng 15-Tòa nhà LILAMA10, đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường Trung Văn, Từ Liêm, TP Hà Nội (trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội qua Video Conferencing) - dành cho các cổ đông tại Hà Nội- Do trụ sở Chi nhánh Hà Nội đã dời sang địa chỉ mới nên chúng tôi gởi kèm bản đồ để Quý vị Cổ đông được biết.


3. Nội dung:   
-  Báo cáo của HĐQT, BKS và TGĐ về hoạt động SXKD năm 2014;
-  Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, Báo cáo thường niên năm 2014 và phương án  chia cổ tức năm 2014; 
-  Báo cáo Kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu chính và ngân sách hoạt động của công ty năm 2015;
-  Báo cáo của HĐQT và BKS về kế hoạch và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2015; 
-  Thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2015.
-  Kế hoạch tăng vốn năm 2015
-  Các vấn đề khác.

4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 10h00 ngày 04/04/2015

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (www.saobacdau.vn) và gửi trực tiếp cho CĐ khi CĐ đến tham dự đại hội theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ-2008 của ĐHCĐ năm 2008.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về phòng HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu: Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM hoặc fax về số 08.37700969 trước ngày 15/04/2015. (giấy uỷ quyền download tại đây)
- Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.


Trân trọng thông báo và  kính mời!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRI
        CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quang
           (đã ký)
 

Các tin khác