1

Sao Bắc Đẩu tham gia Banking 2008

Từ ngày 2 – 3/12/2008, Sao Bắc Đẩu đã tham gia Hi tho – trin lãm quc tế v ng dng CNTT trong hot đng ngân hàng 2008 (Banking Vietnam) do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam phối hợp với tập đoàn Dữ Liệu Quốc Tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam) tổ chức. Đây là sự kiện về công nghệ có uy tín diễn ra hàng năm của ngành ngân hàng, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển, ứng dụng CNTT vào ngành này nhanh hơn, rộng hơn, an toàn hơn. Ngoài ra, sự kiện này cũng là nơi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học ngân hàng Việt Nam và thế giới.


Tại Banking 2008, Sao Bắc Đẩu giới thiệu các giải pháp được xây dựng riêng cho ngành ngân hàng, bao gồm các giải pháp từ hạ tầng cơ bản đến các ứng dụng nâng cao hoạt động của một mô hình ngân hàng mẫu:

 • Giải pháp hạ tầng mạng và các dịch vụ intranet cơ bản 
  • Giải pháp hạ tầng mạng
  • Giải pháp ứng dụng dịch vụ nền cơ bản 
  • Giải pháp an ninh hệ thống CNTT
 •  Giải pháp các dịch vụ nền và ứng dụng nâng cao
  • Giải pháp truyền thông hợp nhất
  • Giải pháp trung tâm giải đáp (Contact center )
  • Giải pháp trung tâm dữ liệu ( datacenter )
  • Giải pháp lưu trữ, backup và phục hồi thảm họa trên hệ thống Core-banking

Các tin khác