1

Sao Bắc Đẩu tăng trưởng doanh thu 2012 đạt 111%

Ngày 13/04/2013, Đại hội Đồng Cổ đông năm 2013 của công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu đã diễn ra thành công tại hai địa điểm là trụ sở của công ty tại Tp. HCM: Lô U12B – 16A, đường 22, KCX Tân Thuận, Quận 7, TPHCM, và trụ sở của công ty tại Hà Nội: Lầu 4. Phòng 404 D10 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội – thông qua hệ thống live video conferencing (hội nghị truyền hình trực tuyến).

Đại hội đã thông qua Báo cáo thường niên 2012, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và các vấn đề quan trọng khác của công ty. (tài liệu và nghị quyết Đại Hội tại đây)

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đã có một năm hoạt động tương đối hiệu quả với kết quả kinh doanh: doanh thu hợp nhất đạt 379,80 tỉ đồng - tăng 11% so với năm 2011, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.99 tỷ đồng, chia cổ tức 10% bằng tiền mặt cho các cổ đông. Cũng như những năm trước, công ty mẹ Sao Bắc Đẩu với mảng kinh doanh truyền thống - Tích hợp Hệ thống, tiếp tục giữ vững vị trí nhóm 5 công ty Tích hợp Hệ thống hàng đầu của Việt Nam, là đơn vị đem lại nguồn thu chính với doanh thu chiếm hơn 99%, lợi nhuận sau thuế chiếm 118% trong tổng thể kết quả kinh quả kinh doanh hợp nhất.
Đại hội cũng thông qua kế hoạch hoạt động năm 2013. Với lợi thế là đối tác đầu tiên và duy nhất đến nay tại Việt Nam có Chứng chỉ Đối tác triển khai các giải pháp tích hợp hạ tầng và ứng dụng trên nền điện toán đám mây của Cisco (Cisco Cloud Builder Partner), Sao Bắc Đẩu xác định các giải pháp kinh doanh trọng tâm trong năm 2013 là ảo hoá và Cloud Computing (điện toán đám mây); bên cạnh tiếp tục đầu tư mạnh vào mảng kinh doanh dịch vụ đặc biệt là các dịch vụ trên nền Cloud Computing trong đó có dịch vụ Sao lưu, lưu trữ dữ liệu từ xa Easybackup (do Sao Bắc Đẩu đầu tư và phát triển). Doanh thu hợp nhất dự kiến trong năm 2013 là 467,40 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2012.

Các tin khác