1

Sao Bắc Đẩu được Cisco công nhận là đối tác Hài lòng Khách hàng xuất sắc

Vừa qua, công ty Sao Bắc Đẩu được Cisco công nhận là đối tác đạt được sự hài lòng khách hàng tốt nhất (Customer Satisfaction Excellence). Đây là danh hiệu cao nhất mà một đối tác có thể đạt được trong chương trình đối tác của Cisco đã một lần nữa khẳng định được chất lượng dịch vụ của SBD.

Việc đánh giá sự sự hài lòng của khách hàng dựa trên kết quả thu được từ hệ thống đánh giá trực tuyến của Cisco (www.cisco.com/go/pal). Mỗi quý, Cisco sẽ thông báo công nhận đối tác đạt được sự hài lòng của khách hàng cao nhất đối với mỗi khu vực địa lý khác nhau.

Sao Bắc Đẩu đã trở thành đối tác (Selected Partner) từ những năm 1996 và trở thành đối tác Bạc (Silver Partner) của Cisco System vào năm 2004. Trong suốt những năm vừa qua, Sao Bắc Đẩu đã đạt được nhiều danh hiệu từ Cisco như: Đối tác có mức tăng trưởng nhanh nhất, Đối tác đạt được mức độ hài lòng của khách hàng ở mức xuất sắc…

Các tin khác