1

Sao Bắc Đẩu công bố tầm nhìn sứ mệnh mới

Định hướng phát triển:

“Sao Bắc Đẩu, với các công ty thành viên liên kết chặt chẽ và có tính tương hỗ cao, phấn đấu trở thành và giữ vững vị trí là tổng công ty hàng đầu của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và dịch vụ CNTT”

Sứ mệnh:

“Với hoài bão và trí tuệ của con người Sao Bắc Đẩu, với công nghệ tiên tiến trên thế giới, chúng tôi đầu tư nghiên cứu và phát triển các giải pháp, dịch vụ CNTT hiệu quả và phù hợp với thực tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam”

Tầm nhìn:

“Trở thành tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và dịch vụ CNTT tại Việt nam, là nơi hội tụ của sự thành đạt và niềm tự hào của con người Sao Bắc Đẩu”.

Các tin khác