1

Hội nghị Cán bộ Quản lý Sao Bắc Đẩu 2014


Từ ngày 20/02– 22/02/2014 Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu đã tổ chức Hội nghị Cán Bộ Quản lý 2014 tại Tropicana Beach Resort, Long Hải, Bà Rịa. Đây là một hoạt động định kỳ hằng năm của Sao Bắc Đẩu dành cho các Cán bộ Quản lý (CBQL) của công ty nhằm mục đích cùng xem xét lại mọi mặt của năm cũ, cũng như đưa ra định hướng chiến lược hoạt động cho năm tiếp theo.

Ngoài những nội dung thường kỳ, năm nay, Sao Bắc Đẩu nhấn mạnh đến các chủ trương định hướng về công nghệ mới tiêu biểu là các ứng dụng trên nền điện toán đám mây mà SBD đã và đang phát triển trong các năm vừa qua.

Bên lề hội nghị,  chương trình còn có các hoạt động thể thao, giao lưu tạo điều kiện để các CBQL trao đổi kinh nghiệm và thư giãn trước khi bước vào một năm hoạt động mới.Các tin khác