1

HĐQT Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu thông qua hợp đồng tín dụng tại VIB

Ngày 29/12/2008 HĐQT công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã thông qua hợp đồng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB)-chi nhánh Sài Gòn với hạn mức tín dụng tối đa là 4,500,000.00 đô la Mỹ hoặc quy đổi tương đương ra đồng Việt Nam. Số tín dụng này sẽ được cụ thể hóa bằng các hợp đồng tín dụng cụ thể khác nhau tại các giai đoạn khác nhau nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu động cho công ty hoạt động đáp ứng tốc độ tăng trưởng doanh số của công ty trong năm 2009. HĐQT ủy quyền ông Trần Anh Tuấn-TGĐ công ty và ông Hà Thế Thập-Giám đốc tài chính được ký kết các hợp đồng và văn bản chứng từ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, thanh toán tại VIB và các Cơ quan Công chứng, chứng thực, đăng ký giao dịch đảm bảo và các cơ quan khác liên quan.

Các tin khác