1

Công ty Sao Bắc Đẩu công bố các tài liệu Đại Hội Cổ Đông 2013


Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu sẽ được tổ chức vào thứ bảy ngày 13/04/2013 tại văn phòng công ty ở cả khu vực HCM và HN. (xem chi tiết)

Các tài liệu của Đại hội Cổ đông 2013 đã được công bố trên website của công ty và UBCK NN. Vui lòng truy cập tại đây để xem các tài liệu.Các tin khác