1

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo hoàn tất đăng ký và thay đổi mẫu con dấu mới

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo hoàn tất đăng ký và thay đổi mẫu con dấu mới; chính thức sử dụng hai (02) con dấu: một (01) con dấu được sử dụng và quản lý tại văn phòng chính ở HCM, một (01) con dấu được sử dụng và quản lý tại Chi Nhánh Hà Nội.
Tham khảo thông báo từ Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM về việc công khai đăng tải thông tin liên quan đến việc thay đổi con dấu của Công ty trên cổng thông tin Quốc gia tại đây và mẫu con dấu mới tại đây

Các tin khác