1

Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu công bố Báo Cáo Tài Chính 2015

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán. Chi tiết báo cáo tài chính đã kiểm toán vui lòng xem tại đây

Các tin khác