1

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Vinadata.

Ngày 16/12/2008, HĐQT công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ sổ cổ phần Công ty hiện đang nắm giữ là 900.000 cổ phần (chín trăm ngàn cổ phần) mệnh giá 10.000 đồng tại công ty cổ phần Công Nghệ Thông Tin Vina (Vinadata). Thời gian hoàn tất chuyển nhượng trước 31/12/2008.

Các tin khác