1

CBNV Sao Bắc Đẩu ủng hộ 1 ngày lương cho biển đảo

Những ngày qua,  vấn để biển đảo đang Việt Nam đang là tâm điểm quan tâm của toàn thể nhân dân ở mọi phương tiện thông tin đại chúng. Việc bảo vệ chủ quyền của biển đảo và lãnh thổ quốc gia trở nên quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết, lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam càng được thể hiện một cách tha thiết hơn.

Bên cạnh sự ủng hộ về tinh thần dành cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển đảo thông qua các cuộc mít tinh, biểu tình của người dân trên khắp cả nước và các kiều bào Việt Nam ở nước ngoài thì sự ủng hộ về vật chất cũng có ý nghĩa lớn lao không kém. Tại công ty Sao Bắc Đẩu, các CBNV công ty đã đồng lòng đóng góp 1  ngày lương làm việc để hướng về biển đảo yêu thương, chung tay cho công tác giữ gìn biển đảo quê hương.

Toàn bộ khoản đóng góp sẽ được chuyển đến Hội Tin Học Tp.HCM làm đại diện để chuyển đến các chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư đang sinh sống và làm việc tại các hải đảo thuộc địa phận biển Việt Nam.
Đây là hành động thiết thực của CBNV công ty  Sao Bắc Đẩu có ý nghĩa cộng đồng nhỏ Sao Bắc Đẩu có nghĩa vụ với cộng đồng lớn dân tộc.


Các tin khác