1

UBCKNN nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Ngày 07/04/2016, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu. Chi tiết xem link dưới đây:

UBCKNN nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Các tin khác