1

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Ngày 11/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 4/7/2016 của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu. Theo Báo cáo, CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu đã phát hành thành công 200.000 cổ phiếu.
Chi tiết xem tại đây

Các tin khác