1

Thông báo v/v Công ty sẽ không tiếp tục gửi mail đến cổ đông

Ngày 16/02/2017 Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu sẽ chính thức lên sàn giao dịch Upcom. Từ thời điểm này Công ty sẽ không gửi mail thông báo các sự kiện cho cổ đông như trước đây nữa, mà cổ đông phải tự theo dõi các công bố thông tin của Công ty trên website của Ủy ban chứng khoán nhà nước www.ssc.gov.vn , Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội www.hnx.vn và website Công ty Sao Bắc Đẩu www.saobacdau.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến Công ty số điện thoai: 08 37700968.

Các tin khác