1

Thông báo về việc chịu thuế TNCN do chuyển nhượng cổ phần

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông kể từ ngày 02/01/2009, tất cả các giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty sẽ phải chịu 0,1% thuế TNCN. Mức thuế này sẽ được tính trên giá bán ghi nhận trong hợp đồng chuyển nhượng giữa 2  bên. Nếu mức giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng thấp hơn mức giá ghi nhận trên sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất thì mức giá chịu thuế sẽ được tính bằng mức giá ghi trên sổ sách. Chi tiết xin xem thêm phần trích Quyết định số 42/BTC-TCT của Bộ Tài Chính về việc Khấu trừ thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán( mục 2c)

 Đối với cổ phiếu chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch tai Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và công ty phát hành không ủy quyền cho Công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông hoặc chỉ ủy quyền quản lý một bộ phận danh sách nhà đầu tư để đăng ký chuyển nhượng, chi trả cổ tức:

      - Công ty phát hành chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế
     - Căn cứ để khấu trừ thuế là giá chuyển nhượng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng lần chuyển nhượng; giá chuyển nhượng cổ phiếu được xác định theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc có ghi giá nhưng thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất thì Công ty phát hành cổ phiếu được căn cứ  vào giá theo sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất để khấu trừ thuế.
      - Người chuyển nhượng chứng khoán phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng với công ty phát hành chứng khoán đồng thời với đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã chuyển nhượng.
     - Công ty phát hành cổ phiếu có trách nhiệm tính và thu thuế TNCN đối với các trường hợp chuyển nhượng và kê khai nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC

 Nếu Quý cổ đông còn vấn đề gì chưa rõ, xin vui lòng liên hệ với Ban Quan Hệ cổ đông Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu để được giải đáp.

Ban Quan hệ cổ đông:  208-210 Khánh Hội – P6 – Q4
Tel:           08 39433668
Email:      share@saobacdau.vn

 

Các tin khác