1

Thông báo về thay đổi người được ủy quyền Công Bố Thông Tin

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền Công Bố Thông Tin.

Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Bùi Hương Thanh
ĐT di động: 0902 980068
ĐT cố định (+84-8) 3770 0968 – ext 8616
Email: news@saobacdau.vn


Chi tiết thông báo như bên dưới.


Các tin khác