1

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2016

Căn cứ vào kết quả kinh doanh ước tính, ngày 29/12/2016 Hội đồng quản trị công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và quyết định tạm ứng cổ tức 2016 cho cổ đông, chi tiết xem tại đây

Các tin khác