1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đối với cổ phiếu SBD của Cty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đối với cổ phiếu SBD của Cty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng:        30/03/2017 
2. Lý do và mục đích:                 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
3. Nội dung cụ thể 
Tỷ lệ phân bổ quyền:              1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian họp:                        dự kiến  ngày 21/04/2017 
Địa điểm tổ chức họp:            sẽ thông báo sau
Nội dung họp:                         Công ty sẽ công bố trên Website của Công ty và thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội.
Chi tiết thông báo, vui lòng xem tại đây


Các tin khác